НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ МЕРКИ ПО ПРОЕКТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК”, ФИНАНСИРАН ПО ОП “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Обява

`