КАРИЕРАТА В ПЛОЩ ДИАКЛАС В БЕЛОГРАДЧИК НЯМА ДА СЕ СТРОИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

От Граждански Инициативен Комитет, Общински Съвет и Кмет на община Белоградчик

30.06.2017г.

Кариерата в площ Диаклас в Белоградчик няма да се строи

Вчера, 29.06.2017г. в късния следобед в община Белоградчик беше получено писмо от Каро Трейдинг, фирмата титуляр на разрешителното за проучване за строителни материали, против което се обяви цялата общественост  в началото на седмицата. С него бизнесът се отказва от по-нататъшно участие в конкурса за  бъдещата кариера в землищата на с.Чифлик и с.Праужда.

Благодарим на всички медии, които подпомогнаха усилията на жителите и община Белоградчик да запазят уникалните Белоградчишки скали непокътнати за поколенията и този девствен край, дал дом на много диви животни, птици и растения. Медии, които показаха съпричастие към здравето и живота на хората и спомогнаха да не се отнеме екосъобразен поминък, изграден с дългогодишни действия. БЛАГОДАРЯ!

Нашите благодарности и към Каро Трейдинг, който показаха разбиране към становището на цялото население и общинската управа и направиха разрешението на конфликта възможно по начин, съответстващ на Европейските ценности.

Ангел Джунински

Председател на Граждански Инициативен Комитет

Мирослава Чавдарова

Председател на Общински съвет Белоградчик

Борис Николов

Кмет на Белоградчик

 Допълнителна информация:

  1. Писмо на Каро Трейдинг до община Белоградчик

За повече информация: Георги Георгиев 0878947907

SKonica Min17062912220_0001SKonica Min17062912220_0002

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/