ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

НА 30 ЮНИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ПЪРВА ВНОСКА ЗА 2017 Г. НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Белоградчик напомня, че съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, на 30 юни изтича срока за плащане на първата вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2017 г. От 01 юли 2017 г. върху задълженията за тази вноска започва да се начислява лихва.

Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци могат се плащат на две равни вноски в следните срокове:

І – ва вноска: до 30.06.2017 г.;

ІІ – ра вноска: до 31.10.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

Плащането може да стане в брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за услуги и информация в сградата на общината или с банков превод по следната сметка:

IBAN BG65IABG74968400270200

BIC code: IABGBGSF

Интърнешънъл асет банк АД , клон Видин, офис Белоградчик.

Кодове за вид плащане:

  • Данък върху превозни средства – 442300;
  • Данък върху недвижими имоти – 442100;
  • Такса за битови отпадъци – 442400;
  • Патентен данък – 441400,

както и в кметските наместничества на населените места от общината за съответното населено място.

За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик. Това става на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интернет чрез сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Други възможности е плащане в офисите на ОББ или през системата за е-банкиране, като е необходимо само ЕГН и/или ЕИК, в online офисите на „Български пощи“ ЕАД, както и с ПИК на НАП.

Онлайн проверка на задълженията за МДТ към община Белоградчик може да направи всеки на официалния сайт: www.belogradchik.bg

Пресслужба община Белоградчик

`