СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА СПЕКТАКЛИТЕ НА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2017

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИУСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ ENG