ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРИРОДОНОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_20170330_152404Обществените възпитатели от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик организираха посещение на Природнонаучния музей. Инициативата е във връзка с наближаващия Международен ден на птиците, който се отбелязва на 01.04. В нея участваха деца от  от 2 и 3 – ти клас на НУ „Васил Левски”. В музея уредникът Тодор Илиев запозна децата с птиците, които обитават нашия регион. Той разказа и за  редките птици, които могат да се видят в околностите на града и как трябва да се грижат и отнасят с тях. Особен интерес у децата предизвика един от последните експонати в музейната сбирка – лешояд, който през зимата бе намерен от служители на енергото, загинал от токов удар на далекопроводните жици. Те донесли птицата в музея, а след това тя е изпратена за препариране в София. Обществените възпитатели разказаха на децата и подробности за повода за посещението – Международният ден на птиците, който се отбелязва от 1906г. Учениците научиха, че това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни. Инициативата е в изпълнение на Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017г.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_20170330_151625 – Копие – Копие IMG_20170330_151648 – Копие IMG_20170330_152607

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/