ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 23.03.2017 Г.

`