ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ПОКАНА

Кметът на община Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 06.01.2017 г. /петък/ от 17,00 часа в Заседателната зала, 2–ри етаж в сградата на общинска администрация.

Материали за проекта на бюджет на община Белоградчик са публикувани на интернет страницата: www.belogradchik.bg

Предложения по бюджета могат да се изпращат на email: kmet@belogradchik.bg или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/