„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2017 г.

`