108 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

128034_1На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново със специален манифест е провъзгласена Независимостта на България. Този акт издига международния авторитет на страната ни и тя се превръща в равноправна на другите държави. Това е естествен, успешен завършек на продължителен период на борби за самостоятелно държавно съществуване на българите.

Нека не забравяме забележителните уроци на историята!

Нека помним, че от усилията на всички нас зависят бъдещето и просперитета на България!

Да бъдем здрави, обединени и да пазим българския дух!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/