ЗОНАЛЕН ТУРНИР НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПО ВОЛЕЙБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ПОМЕЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 69 КВ.М. С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА АПТЕКА, НАХОДЯЩО СЕ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, В СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

`