ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – ВИДИН В БЕЛОГРАДЧИК

IMG_2996Областен информационен център – Видин гостува в Белоградчик катопредстави  актуални и предстоящи за отваряне мерки на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Информационната среща се състоя в Заседателната зала на общинска администрация. Екипът на ОИЦ-Видин запозна представители на администрацията и местната власт с подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и предстоящата за отваряне в края на август подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков обърнаха внимание на присъстващите, че когато се изготвят проекти  по подмярка 7.2 трябва да се има предвид, че за дейности за образователна, социална и културна инфраструктура в един проект ще може да се включи само един обект. Двамата служители на ОИЦ акцентираха и на критериите за оценка на проекти, свързани с пътната инфраструктура, където на общините с висока безработица ще се дава преимущество и така проектите на общините от Северозападния район ще могат да получат максимален брой точки.

На въпроси на земеделски производител в Белоградчик относно подмярка 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” Мариела Савкова и Цветомир Ценков уточниха, че подмярката е атрактивна и с това, че по нея няма възрастови ограничения за кандидатите, както и че за да кандидатства даден земеделски производител по нея стопанството му може да е регистрирано и развивало дейност и в предходната 2015 г.

По време на срещата стана ясно, че активната работа по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони в община Белоградчик ще продължи и в настоящия програмен период.

Сериозни са инвестициите в Белоградчик, подкрепени от ПРСР и Оперативните програми. В общината през първия програмен период са привлечени 20 милиона лева. Местната власт в “града под скалите” е защитила 10 проекта по ПРСР на стойност 15 милиона лева и проекти по останалите оперативните програми за 5 милиона лева. Със средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е интервенирано в спортната зала и спортната инфраструктура в Белоградчик (проект за 4 милиона лева); изпълнени са 2 проекта за залесяване на стойност 4 милиона лева; изградени са Алея на здравето в Белоградчик, ремонтирани са улици в кв. Милеви, подобрена е туристическата инфраструктура; направена е водопроводната мрежа в с. Рабиша, реконструирано е НЧ „Развитие-1893г.“ и изградено ЦНСТ за възрастни хора с. Дъбравка, построено е ЦНСТ за деца в Белоградчик, направени са информационни центрове в селата на общината. През новия програмен период с подкрепата на ПРСР ще продължи работата по инфраструктурата, както и ще се насърчава проектната активност в рамките на Местната инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш.

Пресслужба община Белоградчик

IMG_2995 IMG_2997

`