ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН ТЕСТ 109.11.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН19.10.2017 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН24.11.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ“

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ – ИНТЕРВЮ04.10.2017 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ – ТЕСТ04.10.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЮРИСКОНСУЛТ01.09.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ ТСУУОС

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ОТДЕЛ ТСУУОС27.10.2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ27.10.2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”10.10.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА-ИНТЕРВЮ04.11.2016 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ21.10.2016

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/