ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ ЗА 2020Г.

Прикачени файлове Отчет по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ на Община Белоградчик за 2020 г01.03.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ ЗА 2019Г.

Прикачени файлове Отчет по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ на Община Белоградчик за 2019 г01.03.2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

Прикачени файлове Отчет по чл 12 и чл 63 от ЗЕЕ на Община Белоградчик за 2018г12.11.2019

РАВНОСМЕТКАТА ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК В КРАЯ НА 2018 ГОДИНА

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018Г.02.01.2019

РАВНОСМЕТКАТА ЗА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК В КРАЯ НА 2017 ГОДИНА

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.02.01.2018