СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

ОП „Региони в растеж“

Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКФинансиращ програма: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
Финансиращ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Бенефициент: Община Белоградчик
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0131-C01
Наименование на проект „Осъществяване на енергийна ефективност в общински административни сгради – гр. Белоградчик”
Обща цел: Намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот
Специфичната цел е подобряване на енергийната ефективност на обществените административни сгради.
Обща стойност: 606 961,37 лв.
Национално съфинансиране – 90 474,20 (15%)
Европейско съфинансиране – 512 687,17 (85%)
Съфинансиране от Община Белоградчик – 3800
Дата на стартиране – 07.10.2016 г.
Дата на приключване – 07.04.2019
Обекти на интервенция: Общинска администрация – Белоградчик – гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 и Помощна админинстративна сграда – гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов” № 5 (още…)

Публикувано на: 20/02/2018

Заключителна пресконференция по проект „Грижа за нуждаещите се”

logo_all

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 30.10.2017г.  в Младежки дом – Белоградчик от 10.30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по  проект „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 -2020

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност, чрез задоволяване на комплексните им потребности от социални услуги и здравни услуги, както и връщане на реалния пазар на труда на лицата, полагащи грижи за близки с увреждания или близки, които са в невъзможност за самообслужване.

Каним всички заинтересовани лица да присъстват.

 

От Екипа на проекта

Публикувано на: 25/10/2017

`