СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ

Прикачени файлове Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Белоградчик за 2019 г02.07.2020 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ01.06.2020 Програма за енергийна ефективност на община Белоградчик 2020-202601.06.2020 ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020Г. – допълнения01.06.2020 Общински план за младежта 202104.03.2021 ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,… Прочети повече

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2020-2021Г.

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 г.04.02.2020

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020-2023

Прикачени файлове Краткосрочна програма възобновяеми източници и биогорива на общ. Белоградчик 2020-202302.01.2020