ИЗЛОЖБА ЗА УЧАСТИЕТО НА VІ ПЕХОТНА БДИНСКА ДИВИЗИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ГОСТУВА НА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Планове и програми