СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА РИОСВ НА ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП20.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Прикачени файлове СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО11.09.2017

ОУП Белоградчик – Чертежи

 

ОУП Белоградчик – Обяснителна записка

Прикачени файлове 4.208.09.2017 408.09.2017 ОУПО Обяснителна записка08.09.2017 ПРИЛОЖЕНИЕ 108.09.2017 ПРИЛОЖЕНИЕ 208.09.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него. Възложител на ОУП и на ЕО е Община Белоградчик с адрес: гр. Белоградчик 3900, ул. “Княз Борис I “… Прочети повече