ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК

В Белоградчик се проведе заседание на Консултативния съвет по туризъм с участието на Росен Младенов – зам.-кмет на общината, служители на туристическия информационен център, представители на туристическия бранш и неправителствени организации. В дискусията се включи и Валентина Александрова – представител на Асоциацията на екскурзоводите в България. Росен Младенов представи отчет за разнообразните по съдържание дейности… Прочети повече

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА

От 15.01.2020г. се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства  за 2020 година. Няма промяна в размера на местните данъци и такси. При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април, се ползва 5% отстъпка. Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/