СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 13 НОЕМВРИ 2016 Г.

Прикачени файлове СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 13 НОЕМВРИ 2016 Г.09.11.2016

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ТЕРИТОРИИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, А КОГАТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ – В ДЕНЯ НА НЕГОВОТО ПРОИЗВЕЖДАНЕ

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ИЗБОРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ТЕРИТОРИИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН04.11.2016

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО04.11.2016

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

Прикачени файлове СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.26.10.2016

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

Прикачени файлове СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г.26.10.2016

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/