ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЛАГАЩИ, СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2017 Г.

Публикувано на: 27/02/2017

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

Бюджетната рамка на Община Белоградчик за 2017 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

І. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приходите за финансиране на държавните дейности се състоят от:

  • Взаимоотношения с ЦБ – 3 521 103 лв;
  • Собствени приходи;
  • Преходен остатък.

(още…)

Публикувано на: 29/12/2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 26/07/2016

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ /ГФО/ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 10/05/2016

`