СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

Бюджетната рамка на Община Белоградчик за 2017 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

І. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приходите за финансиране на държавните дейности се състоят от:

  • Взаимоотношения с ЦБ – 3 521 103 лв;
  • Собствени приходи;
  • Преходен остатък.

(още…)

Публикувано на: 29/12/2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 26/07/2016

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ /ГФО/ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 10/05/2016

`