„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от ЗПФ и решение № 508/15.06.2018г. на ОбС председателят на Общински съвет – Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Белоградчик за 2017г.

Обсъждането ще се проведе на 16.08.2018г. /четвъртък/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Белоградчик, ул. “Княз Борис I“ № 6. Годишният отчет е публикуван на интернет страницата на общината: http://belogradchik.bg/?p=17699

Публикувано на: 07/08/2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

Публикувано на:

`