ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ /ГФО/ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 10/05/2016

`