НА ТОДОРОВДЕН В САЛАШ - Виж повече   |  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННО ПЪТУВАНЕ - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 24/03/2017

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЛАГАЩИ, СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2017 Г.

Публикувано на: 27/02/2017

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

Бюджетната рамка на Община Белоградчик за 2017 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

І. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приходите за финансиране на държавните дейности се състоят от:

  • Взаимоотношения с ЦБ – 3 521 103 лв;
  • Собствени приходи;
  • Преходен остатък.

(още…)

Публикувано на: 29/12/2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2015 Г.

Публикувано на: 26/07/2016

`