СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  В БЕЛОГРАДЧИК СТАРТИРА ПРОЕКТ  ЗА САНИРАНЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - Виж повече   |  

Бюджет и финанси

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от ЗПФ и решение № 676/10.09.2019г. на ОбС председателят на Общински съвет – Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Белоградчик за 2018г.

Обсъждането ще се проведе на 26.09.2019г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в Младежки дом – Белоградчик. Годишният отчет е публикуван на интернет страницата на общината: www.belogradchik.bg

Публикувано на: 16/09/2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 Г.

Публикувано на: 13/09/2019

`