ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г14.01.2021

ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ОСИГУРИ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ЗАЕМ

Прикачени файлове СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ23.12.2020 Решение №155 на ОбС – Белоградчик15.12.2020 СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА (Приложение №1)15.12.2020 ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ КОЯТО ДА ОСИГУРИ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ЗАЕМ15.12.2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2020 г

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2020 г14.12.2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г16.11.2020

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г

Прикачени файлове ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2020 г06.11.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/