ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 г14.04.2021

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2021 г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2021 г12.03.2021

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2021 Г. /приет с Решение № 193, взето с Протокол № 19 от 25.02.2021 г. на ОбС-Белоградчик/

Прикачени файлове БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2021г06.03.2021

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г

Прикачени файлове ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г01.03.2021

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Прикачени файлове ГФО 201922.02.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик