ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 29.02.2020 г12.03.2020

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

Прикачени файлове ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА27.02.2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2020г.

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2020 г11.02.2020

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2020Г.

Прикачени файлове ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДБ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2020Г10.02.2020

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020 Г. /приет с Решение № 52, взето с Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на ОбС-Белоградчик/

Прикачени файлове БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020г05.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/