ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Архив

„Извършване на Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

Прикачени файлове

Публикувано на: 16/04/2012

„Избор на изпълнител за консултанстска услуга за подготовка на заявление за безвъздмездна финансова помощ, съгласно изискванията за финансиране на Програма за равитие на селските райони 2007-2013“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в Кв.18 по плана на град Белоградчик“

Прикачени файлове

Публикувано на: 12/04/2012

„ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В МЕСТНОСТТА „ФУСИНО СЕЛИЩЕ”

Публикувано на: 14/03/2012

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА ЗА БЮДЖЕТНАТА 2013 ГОДИНА”

Публикувано на: 03/02/2012

`