„Извършване на Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

Прикачени файлове Pokazateli tejest i metodika za otsenka16.04.2015 Proekt na dogovor16.04.2015 Sadarjanie16.04.2015 Specifikaciq16.04.2015 Titul_Dokumentacia16.04.2015 Ukazania_16.04.2015 Об-азе¦ № 116.04.2015 Об-азе¦ № 216.04.2015 Об-азе¦ № 316.04.2015 Об-азе¦ № 416.04.2015 Об-азе¦ № 516.04.2015 Об-азе¦ № 616.04.2015 Об-азе¦ № 716.04.2015 Об-азе¦ № 816.04.2015 Об-азе¦ № 916.04.2015 Об-азе¦ № 1016.04.2015 Об-азе¦ № 1116.04.2015 Об-азе¦ № 1216.04.2015 Об-азе¦ № 1316.04.2015 Об-азе¦… Прочети повече

„Избор на изпълнител за консултанстска услуга за подготовка на заявление за безвъздмездна финансова помощ, съгласно изискванията за финансиране на Програма за равитие на селските райони 2007-2013“ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ за „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в Кв.18 по плана на град Белоградчик“

Прикачени файлове Dokumentacia16.04.2015

„ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В МЕСТНОСТТА „ФУСИНО СЕЛИЩЕ”

Прикачени файлове 00_00_Titulna stranica16.04.2015 00_01_Opisanie na predmeta i iziskvane kam ofertata16.04.2015 01_00_Administrativni svedenia_Obrazec 116.04.2015 02_00_ Tehnicheska oferta_ Об-азе¦ 216.04.2015 03_00_Cenovo predlojenie_Об-азе¦ 316.04.2015 04_00_Spravka netni prihodi_Об-азе¦ 416.04.2015 05_00_Spisak na dogovorite_ Об-азе¦ 516.04.2015 06_00_Deklaracia po 47,1_ Об-азе¦ 616.04.2015 07_00_Deklaracia po 47,5_ Об-азе¦ 716.04.2015 09_00_Proekt na dogovor16.04.2015

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР.БЕЛОГРАДЧИК ”

Прикачени файлове Dokumentacia16.04.2015

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА ЗА БЮДЖЕТНАТА 2013 ГОДИНА”

Прикачени файлове 00_00_Titulna stranica16.04.2015 00_01_opisanie na predmeta16.04.2015 00_01_Zapoved za otkrivane16.04.2015 00_02_Tehnicheska specifikacia16.04.2015 01_00_Administrativni svedenia_Obrazec 116.04.2015 02_00_ Tehnicheska oferta_ Об-азе¦ 216.04.2015 03_00_Cenovo predlojenie_Об-азе¦ 316.04.2015 03_01_Edenichni ceni16.04.2015 04_00_Spravka netni prihodi_Об-азе¦ 416.04.2015 05_00_Spisak na dogovorite_ Об-азе¦ 516.04.2015 06_00_Deklaracia po 47,1_ Об-азе¦ 616.04.2015 07_00_Deklaracia po 47,5_ Об-азе¦ 716.04.2015 08_00_ Proekt na dogovor16.04.2015

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/