„Доставка на хранителни продукти и перилни препарати за нуждите на бюджетните звена на територията на Община Белоградчик ”

Прикачени файлове 00_01_zaglavna16.04.2015 00_sadarjanie16.04.2015 03_opisanie predmeta na pora4kata16.04.2015 04_00_Tehnicheska specifikacia_hrani16.04.2015 04_01_Tehnicheska specifikacia_perilni preparati16.04.2015 05_Metodika_Ocenka16.04.2015 06_Iziskvania i Ukazaniq za podgotovka na ofertite16.04.2015 07_dogovori_proekt16.04.2015 08_00_Zaqvlenie_Obr_116.04.2015 08_01_Spisak na dokumentite_Obr_1.116.04.2015 08_02_Adm_svedeniq_Obr_216.04.2015 08_03_Deklaraciq_Obr_316.04.2015 08_04_Deklaraciq_Obr_416.04.2015 08_05_Deklaraciq_47_1_Obr_516.04.2015 08_06_Deklaraciq_47_2_Obr_616.04.2015 08_07_Deklaraciq_47_5_Obr_716.04.2015 08_08_Spravka_finansov rezultat_Obr_816.04.2015 08_09_Spravka_Oborot_Obr_916.04.2015 08_10_Spravka_dogovori_Obr_1016.04.2015 08_11_Deklaraciq_Podizpylnitel_Obr_1116.04.2015 08_12_Saglasie ot podizpylnitel_Obr_1216.04.2015 08_13_deklaracia uslovia pora4ka16.04.2015 08_14_deklaracia ot chlenovete na obedinenieto16.04.2015 08_15_Tehnichesko predlojenie_Obr_1516.04.2015 08_16_01_ceni_hrani16.04.2015 08_16_01_ceni_perilni preparati16.04.2015 08_16_Cenovo predlojenie_Obr_2016.04.2015… Прочети повече

„ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСИ И СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ”

Прикачени файлове 00_00_Titulna stranica16.04.2015 00_01_opisanie na predmeta16.04.2015 01_00_Administrativni svedenia_Obrazec 116.04.2015 02_00_ Tehnicheska oferta_ Образец 216.04.2015 03_00_Cenovo predlojenie_Образец 316.04.2015 04_00_Spravka netni prihodi_Образец 416.04.2015 05_00_Spisak na dogovorite_ Образец 516.04.2015 06_00_Deklaracia po 47,1_ Образец 616.04.2015 07_00_Deklaracia po 47,5_ Образец 716.04.2015 08_00_ Proekt na dogovor16.04.2015

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“,

Прикачени файлове otgovor I zapitv po TD SMR Bel krepost16.04.2015 00_00_Titul_Dokumentacia16.04.2015 01_00_Sadarjanie16.04.2015 04_00_Ukazania16.04.2015 05_00_Metodika_final16.04.2015 07_01_Spisak na dokumentite_Об-азе¦ № 116.04.2015 07_02_Administrativni svedenia_Об-азе¦ № 216.04.2015 07_03_Deklaracia za zapoznavane s usloviata_Об-азе¦ № 316.04.2015 07_04_Об-азе¦ № 416.04.2015 07_05_Об-азе¦ № 516.04.2015 07_06_Об-азе¦ № 616.04.2015 07_07_Об-азе¦ № 716.04.2015 07_08_Об-азе¦ № 816.04.2015 07_09_Об-азе¦ № 916.04.2015 07_10_Об-азе¦ № 1016.04.2015 07_11_Об-азе¦ № 1116.04.2015 07_12_Об-азе¦… Прочети повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“ В УПИ-VIII1141,1077, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове zaglavie16.04.2015 -е¦ни¬е-ко задание -по–на зала final16.04.2015 Об-азе¦ 216.04.2015 Об-азе¦ 316.04.2015 Об-азе¦ 4-1216.04.2015 П-оек-.Догово- за п-оек-и-ане16.04.2015 Указани¬16.04.2015

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Белоградчик”

Прикачени файлове Об-азе¦ № 13 – Декл. за н妬а–. на подизп¦лни-ел16.04.2015 Об-азе¦ № 14 – Декл. за ¦¬а–ие на подизп¦лни-ел16.04.2015 Об-азе¦ № 15 – Декл. на подизп¦лни-ел¬16.04.2015 Об-азе¦ № 16 – Декл. за обединение16.04.2015 Об-азе¦ № 17 – Декл. за по-е¦ение на обек-и-е16.04.2015 Об-азе¦ № 18 – Те¦н. п-едложение16.04.2015 Об-азе¦ № 19 – О-ганиза¦и¬ и… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/