ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Архив

„Доставка на хранителни продукти и перилни препарати за нуждите на бюджетните звена на територията на Община Белоградчик ”

Прикачени файлове

Публикувано на: 05/06/2012

„ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСИ И СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ”

Публикувано на: 16/05/2012

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“,

Прикачени файлове

Публикувано на: 26/04/2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“ В УПИ-VIII1141,1077, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 16/04/2012

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Белоградчик”

Прикачени файлове

Публикувано на:

`