ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  

Архив

„Изработване на аудиовизуална база и система за нейното управление за представяне на природното и културно-историческо наследство на община Белоградчик и изработване на електронен регистър и интернет страница на туризма ” – по обособени позиции

Прикачени файлове

Публикувано на: 16/08/2012

„ЗАСТРАХОВКИ „КАСКО”, „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА”, „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА” ЗА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО – ЗАСТРОЕНИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувано на: 12/07/2012

„ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2013 ГОДИНА”

Публикувано на: 23/06/2012

„Доставка на велосипеди и указателни табели за планинско колоездене, доставка на специализирани компютърни системи за аудиовизуално представяне и доставка на възпоменателни табели”

Публикувано на: 13/06/2012

„Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за доразвиване и допълване на туристическите атракции на обект „Белоградчишката крепост“

Публикувано на: 11/06/2012

`