„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белоградчик“

Прикачени файлове dokumentacia za uchastie16.04.2014

Залесяване на неземеделски земи в община Белоградчик

Прикачени файлове променени указания28.01.2014 Решение за промяна28.01.2014 Документация_залесяване16.01.2014 Образци16.01.2014 Техническа спецификация16.01.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за „Извършване на одит по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.

Прикачени файлове 13 documentacia za uchastie – odit – belogradchishka krepost08.03.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за „Извършване на одит по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.

Прикачени файлове 14-Publ pokana odit_za publikuv08.03.2013

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ С НАБЛЮДАТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ С ИЗГЛЕД КЪМ БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ ”

Прикачени файлове 00_00_Titulna stranica16.04.2015 00_01_Opisanie na predmeta i iziskvane kam ofertata16.04.2015 01_00_Administrativni svedenia_Obrazec 116.04.2015 02_00_ Tehnicheska oferta_ Об-азе¦ 216.04.2015 03_00_Cenovo predlojenie_Об-азе¦ 316.04.2015 03_01_KSS_obrazec 3A16.04.2015 04_00_Spravka netni prihodi_Об-азе¦ 416.04.2015 05_00_Spisak na dogovorite_ Об-азе¦ 516.04.2015 06_00_Spisak na injenernia sastav_Об-азе¦ 616.04.2015 07_00_Deklaracia po 47,1_ Об-азе¦ 716.04.2015 08_00_Deklaracia po 47,5_ Об-азе¦ 816.04.2015 09_00_Proekt na dogovor16.04.2015