ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в 30-дневен срок от публикуването /до 01.10.2021г./ на настоящия проект на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се… Прочети повече

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2021 – 2027 Г.

В 30-дневен срок от публикуването /до 13.09.2021 г./ на настоящия проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белоградчик 2021 – 2027 г.” на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата на e-mail: kmet@belogradchik.bg… Прочети повече

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ИВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Заинтересованите лица могат да представят предложения… Прочети повече

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021 г. – 2025 г.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 09.04.2021г./ на настоящата ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021г. – 2025г. на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 11.03.2021г./ на настоящия проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите… Прочети повече