РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПРЕЗ 2018Г.

Прикачени файлове РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПРЕЗ 2018 Г03.05.2018

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2017 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ

Прикачени файлове ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ…08.03.2018

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПРЕЗ 2017Г.

Прикачени файлове РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПРЕЗ 2017 Г.26.04.2017

СПРАВКА

за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобесни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони за 2015 година

Транспорт

 ТРАНСПОРТ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ: Автобуси, заминаващи от Белоградчик МАРШРУТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ТРЪГВА ПРИСТИГА Белоградчик-София понеделник – събота 06.00 10.00 Белоградчик-София неделя 15.00 19.00 Белоградчик-Видин понеделник-четвъртък 07.30 08.30 Белоградчик-Видин понеделник-четвъртък 09.00 10.00 Белоградчик-Видин понеделник-четвъртък 12.30 13.30 Белоградчик-Видин понеделник-четвъртък 16.00 17.00 Белоградчик-Видин петък 07.30 08.30 Белоградчик-Видин петък 09.00 10.00 Белоградчик-Видин петък 12.30 13.30 Белоградчик-Видин петък 15.30 16.30… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/