Начално училище „Васил Левски”

Начално училище „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки. Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията… Прочети повече