УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР, СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ. 5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ) Министерството на туризма разработи Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Задължени да въвеждат в ЕСТИ съответната информация са местата за настаняване от клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) и клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/