ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

„Центъра за услуги и информация“ при община Белоградчик към отдел „Административно-правно обслужване на населението“, дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване на населението“, е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията, издадена от съответния отдел на община Белоградчик, по конкретно заявление. „Център за услуги и информация“:… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/