КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

инж. Борис Николов – кмет на община Белоградчик, тел./факс: 0936 53017, email: kmet@belogradchik.bg Кметски наместници на населени места в община Белоградчик населено място       Кметски наместник      мобилен телефон с. Боровица               Огнян Гаврилов                   0877875994 с. Рабиша                  Диляна Костова                   0877875954 с. Салаш                    Румяна Алексиева              0877875961 с. Стакевци                 Иван Иванов                       0877875999 с. Раяновци                Камелия Коцева               0877875956 с. Гранитово              … Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/