СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕШЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, КОД НА ПРОЕКТ 15.3.1.039, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  

Кметове и кметски наместници

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Кметове
на населени места в община Белоградчик

населено място      Кмет на населеното място           мобилен телефон / e-mail

с. Боровица              Огнян Гаврилов                               0877875994 / borovitsa@belogradchik.bg

с. Рабиша                 Диляна Костова                               0877875954 / rabisha@belogradchik.bg

с. Салаш                   Румяна Алексиева                          0877875961 / salash@belogradchik.bg

с. Стакевци               Иван Иванов                                    0877875999 / stakevtsi@belogradchik.bg

 

Кметски наместници
на населени места в община Белоградчик

населено място   Кметски наместник
мобилен телефон
с. Раяновци Камелия Коцева 0877875956
с. Гранитово Светослав Кръстев 0877875960
с. Крачимир Сашко Димитров 0877875972
с. Праужда Савина Спасова 0877875990
с. Дъбравка и с. Граничак Тина Ангелова 0877875984
с. Вещица и с. Струин дол Бисерка Ангелова 0877875988
с. Чифлик, Извос и с. Пролазница Савина Спасова 0877875990
с. Ошане Калин Еленков 0877875991
с. Върба и с. Сливовник Иван Любенов 0876940039

Публикувано на: 23/01/2014