СЪБИТИЯ / EVENTS

Фолклорен Фестивал „От Тимок до Искър“ Провежда се втората седмица на месец юни. Фестивалът продължава два дни, и в него участват фолклорни състави и индивидуални изпълнители от областите Видин, Враца и Монтана. Folklore Festival “From Timok to Iskar” Held the second week of June. The festival lasts for two days and it involves folklore ensembles… Прочети повече

ДРУГИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ / OTHER ENTERTAINMENT

Места за наемане на велосипеди / Places to rent bikes: Механа „Мадона”, с. Фалковец, GSM:+359 898457198 Tavern “Madonna”, village of Falkovets, GSM:+359 898457198 Къща за гости „Гето”, Guest house “Geto”, GSM: +359 888782892 , Хотел „Скалите”, Hotel “Skalite”, GSM +359 884514154, Phone: +359 94 691 210/231, 232/ Разходка с BUGGY сред Белоградчишките скали, GSM:+359 899907997 BUGGY… Прочети повече