ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Настаняване

ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „МАГУРА“**

Complex_MaguraТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „МАГУРА“**

Комплексът се намира на входа на пещера Магура, в близост до с. Рабиша, обл. Видин. Хотел, бунгала, ресторант.

GSM: 0878 485 495; e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com

TOURIST COMPLEX „MAGURA“**

The complex is situated at the entrance of Magura cave, near of village of Rabisha, Vidin district. Hotel, bungalows, restaurant.

GSM: +359 878 485 495; e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com

Complex_Magura1

Публикувано на: 01/02/2016

ХОТЕЛ „СКАЛИТЕ“****

Hotel_SkaliteХОТЕЛ „СКАЛИТЕ“****

Белоградчик, пл. „Възраждане“ №2,

тел: 094 691210, моб.: 0884 514154, факс: 0936 54542,

email: reception@skalite.bg; www.skalite.bg

HOTEL „SKALITE“****

Belogradchik, 2 Vazrazhdane sq.,

phone: +359 94 691210, mobile: +359 884 514154, fax: +359 936 54542,

email: reception@skalite.bg; www.skalite.bg

Публикувано на:

КЪЩА ЗА ГОСТИ “ЕГО”**

без име КЪЩА ЗА ГОСТИ “ЕГО”**

Стаи:4, Места:9

Белоградчик, ул. „Трети март“ 14

тел.: +359 899171710; +359 897963656,

email: egosat@abv.bg

GUEST HOUSE „EGO“**

Rooms:4, Capacity:9

14, Treti mart str., Belogradchik,

phone: +359 899171710; +359 897963656,

email: egosat@abv.bg

Публикувано на: 01/04/2015

ВИЛА „ДО ДЪБА”*

без име ВИЛА „ДО ДЪБА”*

Стаи: 4, Места: 8,

с. Извос,

тел.: +359 896795426; +359 898733855,

e-mail: gabs8808@abv.bg

VILLA „DO DABA“*

Rooms: 4, Capacity: 8

village of Izvos, Belogradchik,

phone: +359 896795426; +359 898733855,

e-mail: gabs8808@abv.bg

Публикувано на:

ВИЛА “АЛБАСИТА”*

без име ВИЛА “АЛБАСИТА”*

Стаи: 4, Места: 7

Белоградчик,

тел.: +359 936 54911; +359 878602682,

e-mail: lili@albacita.com

VILLA „ALBASITA“*

Rooms: 4, Capacity: 7

Belogradchik,

phone: +359 936 54911; +359 878602682,

e-mail: lili@albacita.com

Публикувано на:

`