ЗОНАЛЕН ТУРНИР НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ПО ВОЛЕЙБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Забележителности

РАБИШКО ЕЗЕРО

без имеРАБИШКО ЕЗЕРО

Най-голямото по площ /3,25 км²/ вътрешно езеро в България. Разположено е в североизточното подножие на Рабишката могила, между селата Рабиша и Толовица. Има тектонски произход и достига дълбочина до 15-25 м.

RABISHA LAKE

The largest inland lake /3.25 km²/ in Bulgaria. It is located at the northeast foot of Rabisha hill between the villages Rabisha and Tolovitsa. It has a tectonic origin and reaches a depth of 15-25 m.

Публикувано на: 02/04/2015

ДЖАМИЯ „ХАДЖИ ХЮСЕЙН”

без имеДЖАМИЯ „ХАДЖИ ХЮСЕЙН”

ул. „Цоло Тодоров” 10, Белоградчик,

GSM +359 892778218

MOSQUE “HADJI HUSSEIN”
10,Tsolo Todorov Str., Belogradchik

Публикувано на:

ПЕЩЕРА „МАГУРА“

без име

ПЕЩЕРА „МАГУРА“

Паметник на културата и природна забелeжителност с национално значение. Общата й дължинa е 2.5 км. По стените на една от галериите могат да се видят рисунки от различни епохи – епипалеолит, неолит, бронзовата епоха, както и уникален слънчев календар с 366 дни.

Тел.:+359 93296677

MAGURA CAVE
Monument and a sight of national importance. Its total Length is 2.5 km. On the walls of one of the galleries you can see paintings from different periods – Epipaleolithic, Neolithic, Bronze Age, and a unique solar calendar of 366 days. 

Phone: +359 93296677

Публикувано на:

МАНАСТИР “СВ. ТРОИЦА”

без имеМАНАСТИР “СВ. ТРОИЦА”

Боровишки манастир „Св. Троица”, с. Боровица,

GSM +359 879250553

„ST. TRINITY“ MONASTERY 

Borovitsa monastery “St. Trinity“,  village of Borovitza

Публикувано на:

ПЕЩЕРА „КОЗАРНИКА“

без имеПЕЩЕРА „КОЗАРНИКА“

Намира се на 5 км от Белоградчик. Уникална е с откритите следи от преди 1.6 млн. години, доказващи че тук е живял първия човек на Европейския континент от рода Homo erectus.

KOZARNIKA CAVE

Located 5 km away from Belogradchik. It is unique with the traces from 1.6 million years ago, proving that the first Homo erectus man on the European continent lived there.

 

Публикувано на:

`