ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2019 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 3 ОТ 09.07.2019Г.26.07.2019 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 23.07.2019г.26.07.2019

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2018 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 6 ОТ 13.08.2018 Г.13.09.2018 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 24.08.2018 Г.13.09.2018 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 16.04.2018 Г.10.08.2018 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 23.04.2018 Г.10.08.2018 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 20.07.2018 Г.10.08.2018 ПРОТОКОЛ 1 ОТ 09.01.2018 Г.14.08.2018 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 06.02.2018 Г.14.08.2018 ПРОТОКОЛ 9 ОТ 02.10.2018 Г.04.01.2019 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 12.09.2018 Г04.01.2019

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2017 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 3 ОТ 10.05.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 23.06.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 11.08.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 10.10.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 20.10.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 17.11.2017 Г.20.12.2017 ПРОТОКОЛ 1 ОТ 14.02.2017 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 28.02.2017 Г.24.03.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2016 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 01.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 26.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 17.06.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 05.07.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 26.08.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 14.10.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 25.11.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 20.12.2016 Г.24.03.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/