СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Валери Василев07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Делян Давидов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Мая Вутова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Павлинка… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, email: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg  

ЗАЯВЛЕНИЯ / ИСКАНИЯ

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, e-mail: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg Прикачени файлове ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА10.05.2016 ИСКАНЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.183, АЛ.1 ОТ ДОПК ВЪВ ВРЪЗКА С ЗМДТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪЛЖИМИТЕ… Прочети повече

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

За контакти със сектор „Местни данъци и такси“: моб. тел.: 0877 875977, e-mail: georgieva.eleonora@belogradchik.bg; angelova.eleonora@belogradchik.bg УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И ОБРАЗЦИ НА ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР, СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116, АЛ. 1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ. 5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/