ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

ТСУ

ПРОЕКТ ОТНОСНО САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) В ОБСЕГА НА ЕДНИ БРОЙ КАПТИРАН ИЗВОР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ВЪРБА ОТ ПС ВЪРБА, С. ВЪРБА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Публикувано на: 16/10/2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИНОПРОИЗВОДСТВО И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ВИНАРСКА ИЗБА МАГУРА АД, С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛАСТ ВИДИН

Публикувано на: 14/10/2019

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК“

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА

Публикувано на: 27/08/2019

`