ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ, В.З. МАРКАШНИЦА

Прикачени файлове Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, в.з. Маркашница20.09.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, М. ЛОЗЯТА, С. РАБИША

Прикачени файлове Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, м. Лозята, с. Рабиша20.09.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БР. ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ И ЗАКУПУВАНЕТО НА ДИЗЕЛ МОТО ПОМПА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, С. РАБИША

Прикачени файлове УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ13.09.2021

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.17.12.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик