ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2021 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2021 Г.25.10.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА „ПЪРВА“, УЛИЦА „ВТОРА“ И УЛИЦА „ТРЕТИ МАРТ“ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Уведомление за инвестиционно намерение – Приложение № 504.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК В ОБХВАТ УПИ XVII, КВ. 18 С ОБХВАТ ОБХВАТА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО ИЗМЕНЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Заповед за одобяване на проект на Регулационен план на гр. Белоградчик в обхват УПИ XVII, кв. 1801.10.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ, В.З. МАРКАШНИЦА

Прикачени файлове Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, в.з. Маркашница20.09.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, М. ЛОЗЯТА, С. РАБИША

Прикачени файлове Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, м. Лозята, с. Рабиша20.09.2021