ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от ЗПФ и решение № 676/10.09.2019г. на ОбС председателят на Общински съвет – Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Белоградчик за 2018г. Обсъждането ще се проведе на 26.09.2019г. /четвъртък/ от 17.30… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 17-18.09.2019 Г

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ОТ СД „ЛАФ-ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ” – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС09.09.2019

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ И ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

ОБЯВА за провеждане на конкурси за: 1 вакантна длъжност в Съвместното командване на силите и 100 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.:… Прочети повече

ОБЯВИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА   ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СА:

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/