СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 24-25.09.2019 Г

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНИ С РЕГИСТРИРАНИ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, НА ОСНОВАНИЕ ЗСПЗЗ

Прикачени файлове Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади на собственици на животни, с регистрирани животновъдни обекти, на основание ЗСПЗЗ19.09.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от ЗПФ и решение № 676/10.09.2019г. на ОбС председателят на Общински съвет – Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на община Белоградчик за 2018г. Обсъждането ще се проведе на 26.09.2019г. /четвъртък/ от 17.30… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 17-18.09.2019 Г

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) ОТ СД „ЛАФ-ВЕЛИЗАРОВ И СИЕ” – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС09.09.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/