СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 29.06-02.07.2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 15-17.06.2020 Г. (В С. ГРАНИТОВО)

ДО 30 ЮНИ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ С 5 % ОТСТЪПКА

Във връзка с извънредното положение в страната от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. община Белоградчик напомня, че местните данъци могат да се платят с 5 % отстъпка до 30 юни. Отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за данъците за недвижими имоти и върху превозните средства. Задълженията за местни данъци и такси могат… Прочети повече

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН В БЕЛОГРАДЧИК

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА 12 ЮНИ 2020г. (ПЕТЪК) ОТ 13:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГРАДЧИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА Г-Н МОМЧИЛ СТАНКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН. ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НА МЯСТО СЪДЕЙСТВИЕ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИ ОТ ТЯХ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 08-12.06.2020 Г. (В С. ГРАНИТОВО)

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/