ЗАПОВЕД № 1530 ОТ 30.12.2016 Г. ЗА ЗАБРАНА ПРОДАЖБАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Прикачени файлове ЗАПОВЕД 1530 ЗА ЗАБРАНА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВВА30.12.2016

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2017 Г.

ПОКАНА Кметът на община Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г. Обсъждането ще се проведе на 06.01.2017 г. /петък/ от 17,00 часа в Заседателната зала, 2–ри етаж в сградата на общинска администрация.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ТП ВИДИН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, РУЖИНЦИ, ЧУПРЕНЕ И ДИМОВО ПРЕЗ 2017Г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ТП ВИДИН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, РУЖИНЦИ, ЧУПРЕНЕ И ДИМОВО ПРЕЗ 2017Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 12-16.12.2016 Г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ” ПО ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 -2020Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФЕС05.12.2016

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/