ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО /ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6/

Прикачени файлове ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО10.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 08-10.11.2016 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 31.10-02.11.2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИ ОВЦЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 135010 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК С ПОДОБЕКТИ СТОПАНСКА СГРАДА, ОВЦЕФЕРМА, ВП, ОГРАДА. МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ: 504 ОВЦЕ-МАЙКИ /ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6/

ОБЯВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА 26.10.2016 Г. /СРЯДА/ ОТ 13 ЧАСА В МЛАДЕЖКИ ДОМ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК24.10.2016

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/