НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Белоградчик за 2014

Председателят на Общински съвет-Белоградчик отправя покана за участие в обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Белоградчик за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.08.2015 г. от 17.00 часа в залата на Младежки дом – Белоградчик.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Белоградчик за 2014 година е публикуван на интернет страницата на общината: www.belogradchik.bg

Публикувано на: 25/08/2015

Приемна областен правител

ПРИЕМНА

на Момчил Станков – областен управител

на област Видин,

за граждани на община Белоградчик

 

27 август 2015г. /четвъртък/, 10.00 часа, Младежки дом – Белоградчик

Публикувано на:

`