СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 24-27.04.2017 Г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.130д, ал.2 от Закона за публичните финанси, обявявам: ОБЯВЯВА че е изготвен проект за план за оздравяване на Община Белоградчик и ще се проведе публично обсъждане на 24.11.2017г. в Заседателната зала на общината от… Прочети повече

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2018-2019 г. – ПРОЕКТ

ВЪВЕДЕНИЕ Община Белоградчик включва 17 населени места, с общо население 6 903 души. Настоящият план за финансово оздравяване на община Белоградчик  обосновава ефективността от вече предприети и предстоящи действия от страна на общинското ръководство. Чрез предприетите и набелязани мерки и решителни действия се цели постигане на финансова стабилност на община Белоградчик. Целта на настоящият документ… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 18-21.04.2017 Г.

ЗАПОВЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. РАЯНОВЦИ И НА С. РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД 180 ОТ 06.03.2017 г. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. РАЯНОВЦИ И НА С. РАБИША29.03.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/