ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Прикачени файлове ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища06.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 08-09.03.2017 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 28.02.2017 Г.

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА СТОПАНСКАТА 2017- 2018 ГОДИНА

Прикачени файлове СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА СТОПАНСКАТА 2017- 2018 ГОДИНА22.02.2017

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 20-21.02.2017 Г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/