ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020Г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Белоградчик отправя покана до жителите на общината, НПО и други заинтересовани лица за участие в публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2020г. Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от 17:00 часа в Младежки дом. Материали за проекта на бюджет… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 14, 15 и 17.01.2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 07.01.2020 Г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия към Общински съвет – Белоградчик, избрана с Решение №:10/18.11.2019г., публикува СПИСЪК ва допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Видин и Районен съд – Белоградчик. До изслушване се допускат 9 кандидати, реши днес Временната комисия. Изслушването ще се състои на… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 16.12.2019 Г.

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/