НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК”, СЧИТАНО ОТ 21.10.2019Г.

Публикувано на: 18/10/2019

ПРОЕКТ ОТНОСНО САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) В ОБСЕГА НА ЕДНИ БРОЙ КАПТИРАН ИЗВОР ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ВЪРБА ОТ ПС ВЪРБА, С. ВЪРБА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Публикувано на: 16/10/2019

`