ЕДНОЧАСОВ ПРОТЕСТ ПРЕД БОЛНИЦАТА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА СТОПАНСКАТА 2017- 2018 ГОДИНА /чл. 37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ/

Публикувано на: 31/07/2017

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ – ПОДХОДИ КЪМ БЕЛОГРАДЧИШКАТА КРЕПОСТ, ОТКЛОНЕНИЕТО КЪМ ПЕЩЕРА „МАГУРАТА“ И ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПАРКИНГА ПРЕД АВТОГАРАТА И ПО БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ ЗА ВРЕМЕТО НА ФЕСТИВАЛА „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“

Заповед 628_17.07.2017 Заповед 629_17.07.2017 Заповед 630_17.07.2017

Публикувано на: 17/07/2017

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК ПО УЛИЦИ „МИДЖУР”, „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”, „СТАРА ПЛАНИНА” И ЛОКАЛНА УЛИЦА В КВ. „ЗДРАВЕЦ”

Публикувано на: 04/07/2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на:

`