ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕКА ИЛИЙНА, ЛЯВ ПРИТОК НА Р. СТАКЕВСКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ДЕРИВАЦИОННА МВЕЦ „СТАКЕВЦИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН. ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПУБЛИКУВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.62А, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Публикувано на: 01/08/2016

ОБЯВA ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Публикувано на:

`