ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

Разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Публикувано на: 16/12/2015

`