ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОТВОРИХА ВРАТИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, заповеди, протоколи и др.

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ И ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2017 г.

Сметосъбирае и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Публикувано на: 12/10/2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Публикувано на: 10/10/2016

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ”

Публикувано на:

`