ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

ОБЯВА за провеждане на конкурс във Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на лица, завършили средни или висши училища, в страната и в чужбина ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92; ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН,… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 65 вакантни  длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92; ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26,… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 222 вакантни длъжности във военни формирования от Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс ИНФОРМАЦИЯ… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 29.06-02.07.2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 15-17.06.2020 Г. (В С. ГРАНИТОВО)

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/