ЗАПОВЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА

Прикачени файлове Заповед за противоепидемични мерки срещу коронавируса на територията на общ. Белоградчик09.03.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на уличното осветление в гр Белоградчик06.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 09.03.2020 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 06.03.2020Г. ДО 11.03.2020Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ЗА Р БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 03-11.03.2020Г05.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК (МАНДАТ 2020 Г. – 2024 Г.)

Прикачени файлове СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ27.03.2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК (МАНДАТ 2020 Г. – 2024 Г.)04.03.2020 Приложения 1,2,304.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/