НА ТОДОРОВДЕН В САЛАШ - Виж повече   |  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННО ПЪТУВАНЕ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ДОБИВ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ТРОШЕН КАМЪК ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ НАХОДИЩЕ „РАЯНОВЦИ”

Допълнителна-информация-и-карта-за-проектна-кариера-на-находище-Раяновци

Публикувано на: 22/02/2019

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН ОТНОСНО ПРЕВЕНЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БОЛЕСТТА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

Публикувано на: 21/02/2019

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ПО РЕДА НА ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ДО РАЗРЕШЕНИЕ № 493 ОТ 07.02.2019 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СДКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/02/2019

`