ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2019 Г.

Кметът на община Белоградчик отправя покана за участие в публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019г.

Обсъждането ще се проведе на 14.01.2019г. от 17.00 часа в Заседателната зала, 2-ри етаж в сградата на общинска администрация. Материали за проекта на бюджет на община Белоградчик са публикувани на интернет страницата: www.belogradchik.bg

Предложения по бюджета могат да се изпращат на email: kmet@belogradchik.bg или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик.

 

Публикувано на: 13/12/2018

ПОКАНА ЗА СРЕЩА С ЕКСПЕРТИ НА МЗХГ

Земеделски стопаниРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ “  ВИДИН

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ:

Уважаеми земеделци, каним ви да зададете своите въпроси!

На 28.11.2018 г. от 11 часа, в заседателна зала на Областна администрация  – гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6 ще се проведе среща с експерти на МЗХГ, на която ще бъдат разгледани следните теми:

  • Поземлени отношения и управление на ДПФ;
  • Растениевъдство. Биологично земеделие;
  • Условия и ред за признаване на организации на производителите;
  • Директни плащания и системи за идентификация на земеделски парцели;
  • Държавни помощи за 2019 г.

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВИДИН

Публикувано на: 26/11/2018

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

ОстеопорозаФОНДАЦИЯ АДРА – БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ОРГАНИЗИРАТ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ И КОНСУЛТАЦИИ С ЦЕЛ РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТЕОПОРОЗА НА ЖЕНИ ОТ 40- ДО 70 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

ПРЕГЛЕДИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ НА 15 И 16 НОЕМВРИ 2018Г. /ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/ ОТ 9,30ч. ДО 12,30ч. И ОТ 13,30ч. ДО 17,00ч. В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА „НЕЗАБРАВКА“ – БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ №6.

Публикувано на: 13/11/2018

`