НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за: 60 (шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част – гр.София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 96 12 92

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ.: 094 600 754, 0886 000 914

Публикувано на: 10/12/2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД–ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД-БЕЛОГРАДЧИК, С МАНДАТ 2020г. – 2024г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОРА

Публикувано на: 20/11/2019

`