СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 10-11.02.2020 Г.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за: 165 вакантни длъжности във военни формирования на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 96 12 92 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон”… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ И ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

ОБЯВА за провеждане на конкурси за 38 вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции – гарнизон Пловдив и 100 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина  За допълнителна информация:  офис за Военен отчет в община… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 29.01.2020 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020Г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Белоградчик отправя покана до жителите на общината, НПО и други заинтересовани лица за участие в публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2020г. Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от 17:00 часа в Младежки дом. Материали за проекта на бюджет… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/