СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 07.12.2020г. И НА 08.12.2020г.

https://info.cez.bg/js/avarii/av2.php

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ОТ МОСВ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – ЯЗОВИР „РАБИША” С ЦЕЛ ОБЩЕСТВЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Прикачени файлове Съобщение по чл 62а ал 1 от МОСВ04.12.2020

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 30.11.2020г. И НА 04.12.2020г.

https://info.cez.bg/js/avarii/av2.php

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ВОЕННА СЛУЖБА: в Стационарната комуникационна и информационна система – 18 (осемнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 27.11.2020г.; във Военноморските сили – 30 (тридесет)… Прочети повече

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ОБЯВА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина ЗА ВОЕННА СЛУЖБА: в Стационарната комуникационна и информационна система – 18 (осемнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 27.11.2020г.;  във Военноморските сили – 30 (тридесет)… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/