Стартираща пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик” - Виж повече   |  НА ПЕТДЕСЕТНИЦА В МАХАЛА КУЦАРОВЦИ - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Обяви, съобщения, протоколи и др.

ОБЯВА ЗА 9 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОРКЕСТРАНТИ В ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР И ВЪВ ВОЕННИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ И ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 9 (девет) вакантни длъжности за оркестранти в Гвардейски представителен духов оркестър и във военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 / 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Публикувано на: 10/06/2019

ОБЯВА ЗА 2 ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛНИЯ АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН

ОБЯВА за провеждане на конкурс за 2 (две) вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ.: 0884 / 96 12 92

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Публикувано на:

ОБЯВА ЗА ОСИГИРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на:

`