СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 29.01.2020 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА 2020Г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кметът на община Белоградчик отправя покана до жителите на общината, НПО и други заинтересовани лица за участие в публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2020г. Обсъждането ще се проведе на 21.01.2020г. от 17:00 часа в Младежки дом. Материали за проекта на бюджет… Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 14, 15 и 17.01.2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК НА 07.01.2020 Г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия към Общински съвет – Белоградчик, избрана с Решение №:10/18.11.2019г., публикува СПИСЪК ва допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Видин и Районен съд – Белоградчик. До изслушване се допускат 9 кандидати, реши днес Временната комисия. Изслушването ще се състои на… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/